Misjon

Vi tror at alle mennesker har en rettighet til å høre de gode nyhetene om Jesus på sitt språk og i sin kontekst.