Kontakt oss


Oddrun Ramslien

Kontoransvarlig E: post@evangeliehuset.no
T: 355 53 121

Henrik Edgren Hansen

Ungdomspastor E: henrik.edgren.hansen@hotmail.com
T: 414 76 629

Eline Gregersen

Barnepastor E: eline@evangeliehuset.no
T: 454 83 455

Elin Rambekk Tellefsen

Lovsangsleder E: erambekk@gmail.com

Morten Rambekk

Lovsangsleder E: morten.rambekk@gmail.com