Barnekirke

Hver søndag kl. 12.00 samles vi til gudstjeneste. Vi møtes oppe i hovedsalen til felles gudstjeneste før vi deler oss og går til Barnekirken. I Barnekirken bruker vi Awana sitt opplegg. Ønsket er å være en ressurs for familiene, for å hjelpe barna å få ei levende tro som bærer livet gjennom.

Barnekirken er delt i 2 grupper: 0-5 år og 6-12 år