Tentro-konfirmasjon i Evangeliehuset?

Publisert: 27. april 2021


Tentro er et annerledes konfirmasjonstilbud, skapt av frikirkene i Norge, som er åpent for alle, uansett forhold til tro eller forhåndskunnskaper. Undervisningen har et kristent rammeverk, men skiller seg fra andre tilbud i stil og læringsformer. Det er ingen krav eller forpliktelser angående dåp, tro, kirketilhørighet etc. Alt du trenger er lyst til å utforske de store spørsmålene sammen med oss. Oppstart er torsdag 9. september. Påmelding eller spørsmål kan rettes til post@evangeliehuset.no eller tlf. 40018591.