Ukraina

Publisert: 15. februar 2024


Ukraina

Vi har et samarbeid med et nettverk av «søsterkirker» i Ukraina. Disse arbeider med bl.a. hjelp til flytkninger som er fordrevet som følge av krigen. Det er et omfattende humanitært arbeid som drives gjennom menighetene og organisasjonen CO Open Heart, i nært samarbeid med andre lokale frivillige organisasjoner og med de aktuelle myndighetene i Ukraina.

Menighetslederne vi har kontakt med i Ukraina uttrykker stadig at forbønn og fellesskapet med Evangeliehuset betyr svært mye i denne krigen som er så ødeleggende for landet deres.

Det har gitt oss tillitt å treffe lederne fra Ukraina og få informasjon om hvordan de organiserer hjelpearbeidet og forvalter sine ressurser.

Hjelpen fra Evangeliehuset har bidratt til at de har fått

  • Penger til innkjøp av mat og materiell
  • 2 varebiler som brukes til frakt av mennesker, mat og utstyr
  • Stearinlys og sitteunderlag m.m. for bruk i kjellere og bomberom
  • 5 brukte strømaggregater og en del LED lamper
  • Diverse varer fra Eagle Mission International (tannbørster, såpe, matvarer etc.)