Bærekraftig utvikling og nødhjelp

Publisert: 15. februar 2024


Bærekraftig utvikling og nødhjelp

Misjonsrådet har et sett med retningslinjer for bruk av spesielle gaver som blant annet kan benyttes til nødhjelp og mer langsiktig bærekraftig utvikling. i gitte situasjoner vil det under visse forutsetninger først og fremst være aktuelle å bruke i forhold til land der vi som kirke allerede er engasjert, eller har en viss tilknytning til.

Når store katastrofer skjer «langt borte» er det viktig at vi som kirke viser at vi bryr oss som medmennesker. De siste få årene har vi bidratt gjennom ulike partnere til katastrofehjelp i Afghanistan (hungersnød), D. R. Congo (Interne flyktninger), Ukraina (Nødhjelp, bl.a. interne flyktninger), Ukraina (Nødhjelp, bl.a. interne flyktninger), Pakistan (flomkatastrofe), Niger (maktsikkerhet), Tyrkia (jordskjelvofre).

Deter også viktig å bidra til «hjelp til selvhjelp», når dette er en spesiell utfordring. Her kan vi bruke det kinesiske uttrykket om at «det er bedre å lære en fattig å fiske, enn å gi en fisk»!

Det har blitt en tradisjon at julaftens juleinnsamling skal gå til å nødhjelp i et eller flere aktuelle land.