Misjon

Evangeliehusets misjonsrelaterte arbeid styres fra visjonen om at menigheten er Guds redskap for å bygge Guds rike både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som menighet er vår oppgave å hjelpe menneske til å ta et skritt nærmere Jesus! Vi vil formidle evangeliet i ord og handling slik at mennesker kan bli kjent med Gud som elsker dem, og bli istandsatt åndelige, sjelelig og fysisk. dette er også et bidrag til å løfte levekårene i samfunnet.

 

Arbeidet

Som prinsipp skjer vår menighets misjonsarbeid gjennom partnerskap med menigheter og menighetsnettverk, eller i noen tilfeller gjennom organisasjoner som samarbeider med kirkenettverk i de respektive land. Det stilles store krav til god forvaltning av midlene hos samarbeidspartnere.

Les mer

 

Ukraina

Vi har et samarbeid med et nettverk av «søsterkirker» i Ukraina. Disse arbeider med bl.a. hjelp til flyktninger som er fordrevet som følge av krigen. Det er et omfattende humanitært arbeid som drives gjennom menighetene og organisasjonen CO Open Heart, i nært samarbeid med andre lokale frivillige organisasjoner og med de aktuelle myndighetene i Ukraina.

Les mer

 

Niger

Niger ligger I Vest-Afrika I Sahel-betlet og er et av verdens fattigste og minst evangeliserte land i verden. Det bor 27 millioner i landet, omslag 0,3% er kristne og 99%. muslimer. Kongolesiske og norske menigheter startet et felles misjonsarbeid der i 1998, et samarbeid som har resulterer i kirkenettverket CELPA Niger som nå har 26 lokale kirker.

Les mer

 

Tyrkia

Les mer

 

Tyskland

Evangeliehuset har gjennom 35 år støttet misjonærene Anne og Bryant Wilhelmsen i Tyskland. De har driftet bibelgrupper og barnearbeid, hovedsakelig blant flyktninger og innvandrere i flyktningleirer og i eget hjem.

Les mer

 

Mediesamarbeid med IBRA media. Unådde folkeslag

Les mer

 

Bærekraftig utvikling og nødhjelp

Misjonsrådet har et sett med retningslinjer for bruk av spesielle gaver som blant annet kan benyttes til nødhjelp og mer langsiktig bærekraftig utvikling. i gitte situasjoner vil det under visse forutsetninger først og fremst være aktuelle å bruke i forhold til land der vi som kirke allerede er engasjert, eller har en viss tilknytning til.

Les mer

 

Søstermisjonen

Søstermisjonen i Evangeliehuset er et viktig i redskap i misjonsarbeidet og har bidratt sterkt til støtte i flere av de ovennevnte prosjekter, i tillegg til eget engasjement i bl.a. India, Kongo og Israel. Gjennom Søstermisjonen støtter menigheten Bethel Church i Katihar by/distrikt, Bihar delstaten i India. Denne menigheten med utposter har vokst svært sterkt de siste årene og har omfattende arbeid på områder. Sosialt arbeid foregår i nært samarbeid med myndighetene. ikke minst under pandemien har menigheten gjort en formidabel innsats for å møte de store behov hos de fattigste. Det er fint å tenke på at dette arbeidet ble i utgangspunktet startet av norske pioner-misjonærer fra bl.a. Bergen og Porsgrunn.