Niger

Publisert: 15. februar 2024


Niger

Niger ligger I Vest-AFrika I Sahel-betlet og er et av verdens fattigste og minst evangeliserte land i verden. Det bor 27 millioner i landet, omslag 0,3% er kristne og 99%. muslimer. Kongolesiske og norske menigheter startet et felles misjonsarbeid der i 1998, et samarbeid som har resulterer i kirkenettverket CELPA Niger som nå har 26 lokale kirker.

Celpa Nigers visjon er «å se en selvstendig kirke i Niger som påvirker verden». Ledelsen i CLEPA har selv deinert hva det vil si å være en selvstendig kirke: «en kirke som styrer seg selv, er selvfinansiert og multipliserer seg selv; altså en kirke som selv tar ansvar». De er bevisste på at de skal etablere og utvikle lokale kirker som igjen skal påvirke og utvikle lokalsamfunnet som de er en del av. Flere av lederne i den unge kirken er omvendte muslimer.

Fra norsk side koordineres arbeidet gjennom et Landutvalg (LU) der Evangeliehuset er representert. Vår menighet er med å støtte driften av den unge kirken med særlig fokus på utdanning, kvinner og barn.

Sikkerhetsmessig har situasjonen forverret seg betraktelig i løpet av de siste årene. Et større område der flere av CELPAs lokale kirker er, har blitt inflitrert av jihadister (terrorister som er inspirert av IS), og de kristne her lever nå under svært vanskelige forhold. Likevel får vi oppmuntrende rapporter om framgang for evangeliet med omvendelser og dåp.

Myndighetene, også det nye regimet etter militærkuppet sommeren 2023, har ved flere anledninger vist at de setter pris på de lokale kirkers innsats.

På grunn av sikkerhetssituasjonen er det ikke lenger forsvarlig for vestlige misjonærer å bo i Niger, men LU har jevnlig kontakt med ledelsen i CELPA Niger i videomøter. En kongolesisk pastor, tidligere misjonær i Niger, reiser dit 2-3 ganger i året i noen uker hver gang for å støtte og hjelpe de nasjonale lederne i CELPA Niger.