admin

 

Vi ønsker å være en kirke for dagens mennesker. Uavhengig av  livssyn, tro eller livssituasjon, er du  hjertelig velkommen hos oss.

 


Verdier

Raushet

Vi verdsetter raushet i møte med mennesker. Vi vil at alle skal kjenne seg sett og verdsatt i vårt fellesskap uansett bakgrunn og historie

Lagspill

Vi kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag, og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt og eksternt.

Eventyrlyst

Vi skal skape nok trygghet til at folk våger å ta risiko. Eventyrlyst handler om at vi vil se videre og se nye muligheter.

Humor

Vi tar humor på alvor. Vi verdsetter glede, god humor og en uformell atmosfære i våre samlinger og møtepunkt.


Avdelinger

Barn

Vi har et spennende tilbud til barn. De to hovedområdene våre er Lime Barnekirke og Amadeus fotballskole. Klikk her for mer.

Ungdom

Vårt ungdomsarbeid heter United og samles på fredager. Følg oss på Facebook

Senior

Vi ønsker at alle aldersgrupper skal ha et godt tilbud hos oss. For seniorene har vi seniortreff og andre arrangementer som er tilpasset for deg.

Misjon

Vi tror at alle mennesker har en rettighet til å høre de gode nyhetene om Jesus på sitt språk og i sin kontekst.

Musikk

Vi tror at musikk er en av de viktigste måtene å formidle og utrykke seg på. Dersom du synger eller spiller så ta gjerne kontakt med oss


Kalender

Hva skjer?

Taler


Ansatte

Inger & Trond Moi

Pastorpar
Mobil:
+47 412 02 518(Trond) & +47 986 46 473 (Inger)
E-post:
trond@evangeliehuset.no eller ing-moi@online.no

Stian Vegelbo

Barne- og Familiepastor
Mobil:
+47 473 35 659
E-post:
stian@evangeliehuset.no

Egil Hansen

Musikkpastor
Mobil:
+47 456 63 742
E-post:
egilhansen.lovsang@gmail.com

Oddrun Ramslien

Kontoransvarlig
Mobil:
35 55 31 21
E-post:
post@evangeliehuset.no