Bønn for sommeren

Publisert: 18. april 2024


I sommer ber vi med utgangspunkt i Vår Far:

Vår Far i himmelen!

 • Vi ber om at vi skal lære deg bedre å kjenne.

 

La navnet ditt helliges.

 • Vi takker deg Jesus for den Du er og alt Du har gjort for oss.
 • Sett ord på hva Jesus betyr for deg.

 

La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

 • Vi ber om at statsministern, regjeringen og politikerne på stortinget skal ledet landet vårt etter Guds hjerte og vilje.
 • Vi ber om at ditt rike skal komme og din vilje råde i byen vår. La byen bli en trygg og god plass for barn og voksne.
 • La Den Hellige Ånd dra menneskene til deg og at ditt ord skal ha framgang.

 

Gi oss i dag vårt daglige brød,

 • Be for bønneemner og ting du tenker på eller trenger.

 

Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

 • Gud, vi tilgir alle de som har gjort urett mot oss.
 • Vi ber om at du skal tilgi oss våre synder og gi oss kraft til å leve annereledes.

 

La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

 • Vi ber om at Du vil lede oss på en måte som vender oss bort fra fristelser og det onde.

 

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

 • Vi takker deg for at du har kraft, herlighet og er allmektig. Takk for at du holder verden i dine hender og har kontroll.