Raushet

Vi verdsetter raushet i møte med mennesker. Vi vil at alle skal kjenne seg sett og verdsatt i vårt fellesskap uansett bakgrunn og historie