Ukens andakt

Publisert: 8. januar 2021


Du har en hemmelig hjelper:

Joh. 14, 15-21:

Alle vi som har lest Donald Duck, husker Petter Smart. Han som alltid fant løsninger når situasjoner var fastlåste og umulige. Som barn var jeg veldig fasinert av ham. Hemmeligheten med Petter Smart var ikke ham selv, men den lille figuren som i gitte situasjoner kom til syne oppe på skulderen hans, han med lyspære til hode – han som ble kalt hjelperen. Det var han som alltid visste råd når man stod overfor det umulige. Det virket på meg som om denne hjelperen alltid var til stede selv om han ikke alltid var synlig.

I Johannes kapittel 14 og vers 16 lover Jesus disiplene at de skal få en hemmelig hjelper. Jesus sier han skal be sin Far om å sende dem talsmannen Den Hellige Ånd. Talsmannen kan også oversettes hjelperen. I pinsen feirer vi at Gud har gitt oss hjelperen. Nå har også du og jeg fått en hemmelig hjelper. Hemmelig er han fordi han er usynlig. Men selv om han er usynlig er han virkelig og alltid til stede. Hør hva Jesus sier i vers 17: «For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.»

Fra tid til annen trenger vi alle hjelp, det er noe ved det å være menneske. Presten Per Arne Dahl har sagt det på denne måten: «Livet er et nummer for stort for de fleste av oss, derfor trenger vi gode mennesker rundt oss og en åpen himmel over oss». Ja la oss være gode mot hverandre, og hver dag se etter muligheter til å hjelpe vår neste.

Men alle som har levd en stund vet at vi til tider trenger hjelp utover det mennesker kan gi oss. Og det er nettopp hva Gud også vet. Derfor har han åpnet himmelen over oss og sendt oss Hjelperen.  Tenk at Gud selv har sagt at han vil være vår hjelper. Dette gir hver og en av oss helt nye muligheter i livet.

Når Jesus her snakker om hjelperen som skal komme snakker han ikke om en flyktig engangsopplevelse som kanskje noen få av oss får oppleve en gang eller to i løpet av livet. Nei han snakker om en hjelper som alltid, ja alltid vil være til stede i våre liv. En som er kalt til å stå ved din side. En som alltid vet råd når du står overfor det umulige. Selv om han er usynlig så er han i høyeste grad virkelig. Snakk med han hver dag, involver han hver dag i ditt liv. I dag kan vi takke Gud for at han har gitt oss den hemmelige Hjelperen.

Trond