Ukens andakt

Publisert: 8. januar 2021


Oppgjørets time for Peter

Tekst: Joh. 21, 15-19:

Dette er i følge vers 14 tredje gangen Jesus viser seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Selv om Peter allerede hadde møtt Jesus, tenkte han helt sikkert mye på det som hadde skjedd de siste dagene, og særlig dette med fornektelsen. Og derfor er det ikke usannsynlig om det var litt spent stemning rundt bordet – dette med elefanten i rommet. Men Jesus sier ikke noe om dette så lenge de spiser. Men da de er ferdig med måltidet så kommer det. Jesus tar ordet og henvender seg til Peter. Ja hva kommer vel nå? Det var mye Jesus kunne sagt til Peter denne morgenen. Så mye han kunne «tatt» Peter på, så mye han kunne konfrontert han med. Endelig en gylden anledning for Jesus til å sette Peter skikkelig på plass i alle de andres påhør, til skrekk og advarsel. Disse «folka» skulle jo tross alt snart overta hele «Jesusprosjektet».

Så kommer spørsmålet: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Det måtte vært lettere for Peter om Jesus hadde stilt ham spørsmålet, «kan du nå love meg at du aldri vil svikte meg igjen», men Jesus visste bedre og derfor stilte han ikke det spørsmålet. For Jesus visste at Peter kom til å svikte igjen.  Peter var nemlig ikke bare klippen, han var også Simon sønn av Johannes. Og Simon betyr det svaiende siv. Det er noe som heter at Jesus trakter etter vår kjærlighet mer enn han trakter etter våre prestasjoner.  For når han får våre hjerter, da vil han også få alt det andre.

Tre ganger får Peter dette spørsmålet, og den tredje gangen står det at han ble bedrøvet. Jeg tror ikke det var fordi Peter ble så oppgitt over Jesus som gjentar seg selv til det kjedsommelige, men han ble bedrøvet over seg selv. Ja noen ganger er det nødvendig å bli bedrøvet over seg selv. De tre spørsmålene og de tre svarene minnet Peter helt åpenbart om det som hadde skjedd noen dager før rundt et annet bål – da Peter offentlig fornekter sin Mester og Herre. Ikke en gang, ikke to, men tre ganger. I 2. Kor. 7, 10 står det om den sorg som fører til omvendelse og frelse. Det er en sorg som smerter, men som ikke er farlig. Nei tvert imot er det en livgivende sorg. Det var dette Peter kjente på nå.

Selv om det må kunne sies at dette var en oppgjørets time for Peter, så var det ikke et oppgjør slik man kunne forventet seg. Dette synliggjør det som er påskens viktigste budskap – nemlig at det virkelige oppgjøret med vår synd, våre feil og våre svik allerede er tatt. Det tok Jesus da han hang på korset for Peter, for deg og for alle mennesker. Det viktigste spørsmål Jesus stiller oss i dag er derfor dette: «Elsker du meg?».

Trond Moi