Ukens andakt

Publisert: 8. januar 2021


FOKUS PÅ BØNN

I starten av det nye året 2021 kan vi spørre oss, hvordan bruke den situasjonen vi er i med pandemi og nedstegning på en best mulig måte.

Vi som kirke kan helt konkret bruke denne tiden med spesielt fokus på bønn. Dette er noe vi alle kan være med på og engasjere oss i. Vi kan bruke både egne og skrevne bønner.

Ikke tenk primært på bønn som en arbeidsplass eller aktivitet, men som en hvileplass. Bønn handler jo først og fremst om å vende oss til Gud, og ha felleskap med han. Gud som er vår Far han som elsker oss, og lengter etter å ha felleskap med oss.

Ole Hallesby sa: ” Å be er å invitere Gud inn.”

Det står i Åpenbaringen 3:20

”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg.”

Bønn handler derfor dypest sett ikke om å sende vår bestillingsliste til Gud. Da kan vi fort bli trøtte og skuffet hvis vi ikke får det vi har bestilt.

Det er felleskapet som er i fokus, og i dette felleskapet, kan vi be etter Guds hjerte, og utøse vårt eget hjerte. For Gud både ønsker at vi skal be og han ønsker å gi oss bønnesvar.

Det er blitt sagt at, ”Bønn beveger den hånden som beveger verden.”

Gud har knyttet viktige løfter til at vi faktisk ber. Tenk hvilken tillit Gud har vist oss når det gjelder bønn. Han ser på oss som sine samarbeidspartnere i det han ønsker å utrette. I menigheten og i den troende åpenbarer Gud sitt hjerte, og sin vilje. Vi ønsker som menighet og enkelt personer å be som Jesus har lært oss,

”La ditt rike komme, og la din vilje skje i himmelen slik også på jorden.”

Vi har nettopp gått gjennom Kolosserbrevet og i Kap 4:2-4 står det,

” Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! Be også for oss , at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.

Så la oss be med utholdenhet, be med åpne øyne om å se det gud ser, be med takknemlighet, be om åpne dører, og be om rett ord i rett tid.

Denne uken ønsker vi å sammen be konkret for byen vår, se skreven bønn under.

Med vennlig hilsen Inger og Trond

 

 

Bønn for byen:

Himmelske Far,

Herre over himmel og jord,

Allmektig Gud,

Vi kommer fram for deg i Jesu Kristi navn.

Vi kommer sammen som ditt folk i byen

For å søke denne byens velferd og framgang.

 

Vi takker deg for hvert eneste menneske i denne byen,

Takk at du vil at alle skal bli frelst.

La ditt rike komme og din vilje råde i byen vår.

La din velsignelse hvile over hele byen og distriktet.

La byen bli en trygg og god plass for barn og voksne.

La urett, ondskap og kriminalitet ha dårlige kår i

Byen og distriktet.

 

La rettferdighet og godhet råde i byen og distriktet.

Vi ber om at du vil miskunne deg over alle som lider og har det vondt.

La menneskene som bor her få oppleve nåde og tilgivelse.

La Den hellige ånd dra menneskene til deg,

Så de finner frelse og nytt liv.

La ditt ord ha framgang og få makt

på alle livets områder i byen og distriktet.

Vi ber i Jesu Kristi navn! Amen.