Tyskland

Publisert: 15. februar 2024


Tyskland

Evangeliehuset har gjennom 35 år støttet misjonærene Anne og Bryant Wilhelmsen i Tyskland. De har driftet bibelgrupper og barnearbeid, hovedsakelig blant flyktninger og innvandrere i flyktningleirer og i eget hjem.

 Pandemiperioden med strenger restriksjoner ble en stor utfordring for arbeidet. Asylmottakene er ikke lenger åpne og tilgjengelige som før pandemien. Det lyktes likevel å opprettholde deler av aktivitetene, men i begrenset omfang. Mye av aktivitetene er nå knyttet til personlige samtaler og aktiviteter innenfor tillatte rammer. Målgruppen er først og fremst flykninger fra Afghanistan, Iran og Syria.