Bibeltekst med spørsmål for smågruppene

Smågruppesamling uke 38-

Smågruppesamling uke 35 og 36