Henrik Hansen: «Kom hellige Ånd»

Publisert: 16. januar 2024


Evangeliehuset Porsgrunn
Evangeliehuset Porsgrunn
Henrik Hansen: "Kom hellige Ånd"
Loading
/

Bli med å utforske den Den Hellige Ånds rolle i våre liv.

  • Kjenne Jesus: Jesus kalte oss først og fremst disiplene sine til å kjenne Ham (Markus 3:13-15). Det evige liv handler om å kjenne Gud (Johannes 17:3). Å kjenne Jesus personlig er grunnlaget for vår tro.
  • Kollektiv bønn: Jesus lærte oss å be «Vår Far», ikke «Min Far» (Matteus 6:9), og understreket viktigheten av bønn som en fellsskapshandling. Sammen kan vi søke Gud og erfare hvem Han er.
  • Kom Hellige Ånd: Den Hellige Ånd er Guds nærvær med oss hver dag. Å be «Kom Hellige Ånd» er å invitere Ham til å fylle oss, lede oss, og gjøre sitt verk i våre liv (Matteus 3:11).

Gjennom denne talen får du innsikt i hvordan Den Hellige Ånd kan forvandle ditt liv, gi deg kraft og lede deg nærmere Jesus. La denne episoden inspirere deg til å åpne ditt hjerte for Guds nærvær og la Hans vilje skje i ditt liv.