Misjonsarbeidet

Publisert: 15. februar 2024


Arbeidet

Som prinsipp skjer vår menighets misjonsarbeid gjennom partnerskap med menigheter og menighetsnettverk, eller i noen tilfeller gjennom organisasjoner som samarbeider med kirkenettverk i de respektive land. Det stilles store krav til god forvaltning av midlene hos samarbeidspartnere.

Krigen i Ukraina preger også på en eller annen måte mange land både direkte og indirekte, ikke minst økonomisk. Eksempelvis var inflasjonen i Tyrkia offisielt 66% i 2022. Blant de fattigste har nøden festet sitt grep ytterligere. I denne situasjon har ofte Guds menighet mange steder satset stort for å møte de mange behovene i sine lokalsamfunn. disse utfordringene, i tillegg til andre humanitære katastrofer, har også vært et kall til vår menighet å bidra til å lindre den umiddelbare nød.

Det har vært oppmuntrende å motta rapporter som forteller at evangeliet stadig når nye mennesker og områder! I de muslimske kulturene – der vi har samarbeidspartnere – blir stadig flere Jesu etterfølgere, lar seg døpe og begynner på en ny vei i fellesskap med andre som elsker Jesus. Det brytes nytt land!