Menighetsmøte 29.10.23

Publisert: 19. oktober 2023


Det blir menighetsmøte søndag 29.10. etter gudstjenesten. Saker som skal behandles er følgende:

  • Endring av gudstjenestetidspunkt
  • Info vedrørende oppussing i underetasjen
  • Status økonomi