Menighetens Årsmøte

Publisert: 15. mars 2022


Evangeliehuset avholder sitt årsmøte torsdag 31. mars kl 1900. Sakslisten er som følger:

  1. Orientering om arbeid med revidering av menighetens vedtekter
  2. Ombygging/opp-pussing av underetasjen
  3. Regnskap for 2021
  4. Budsjett for 2022