Månedens bønnefokus

Publisert: 2. mars 2023


I oktober ber vi ekstra for alle pastorerm, prester og lederskapene i de ulike menigheter og kirker i distriktet vårt.

– Be om styrke, kraft, visdom og ledelse.
– La ditt ord ha fremgang i menighetene,
– Fyll dem med nådens og bønnens  ånd.
– Forny hvert enkelt lem, og la menighetene stå sammen, støtte og oppmuntre hverandre,
– Ber at ditt folk vil stå sammen som en flergenerasjonsmenighet(er) 
– Vi ber om åndelig fornyelse over alt Guds folk.
– Vi ber at Gud skal gi rikelig vekst i barn og ungdomsarbeid i alle menigheter  i distriktet.