Månedens bønnefokus

Publisert: 2. mars 2023


I Mai ber vi for landet vårt

Vi ber om at Guds Ord skal ha fremgang i nasjonen vår, at det skal gi håp og bli til frelse og fremgang  for folk og land.
Vi ber om at den 1000 årige kristne arven vår må få fornyet innflytelse i politiske avgjørelser og lovgivning, og i undervisningssektoren.
Vi ber om at menneskeverdet må ha en sterk stilling i landet vårt.
Vi ber om frimodighet og styrke i troen for alt Guds folk.
Vi ber om Guds beskyttelse for landets grenser,
Vi ber om Guds velsignelse  over Kongen og hans hus.
Jeremia 22,29: «Land land land hør Herrens Ord.»