IBRA

Publisert: 15. februar 2024


Mediesamarbeid med IBRA media. Unådde folkeslag

I samarbeid med IBRA i Norge og i Sverige støtter menigheten et mediaprosjekt, først og fremst gjennom radio som formidler evangeliet til to spesielle språkgrupper i Asia.

Begge språkgruppne utgjør omtrent 60 millioner mennesker. Medieinnhodlet er både rent og evangelisk med bl.a. «oppdagende bibelstudier», men og også sosialt og humanitært, da begge folkegruppene lever under svært vanskelige forhold.

Menighetens støtte innebærer både støtte til en av IBRAs medarbeidere, dels til produksjon og oppfølgingsarbeidet. Gjennom telefonsamtaler med lyttere som tar kontakt, ledes mennesker til personlig tro på Jesus. Grupper av «disipler» formes på ulike steder