Forslag på nye vedtekter

Publisert: 24. oktober 2023


Det skal stemmes over menighetens nye vedtekter i menighetens årsmøte tirsdag 28. mai kl 1900. Du finner vedtektsforslaget ved å trykke på linken under. Vi gjør oppmerksom på at det er gjort noen endringer pr. 11.04.24 i forhold til det som først ble lagt ut. Dette gjelder pkt. 5, 5.1, 5,2 og 5.3, 5.2.2 og 6.1 sjette strekpunkt.

vedtekter til årsmøte mai 2024