Besøk av Egil Svartdahl

Publisert: 20. januar 2022


Kom og hør Egil Svartdahl tale i Evangeliehuset søndag 6. februar kl 11. Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastoren på TV2, og han har helt siden kanalen gikk på lufta laget en lang rekke programmer om tro og livssyn. Svartdahl har for øvrig virket som menighetspastor i mange år og er en av landets fremste talere og kommunikatorer. Hans unike kombinasjon av humor og alvor gjør talen til en opplevelse som setter spor. Denne søndagen taler han ut fra salme 128 over tema «Lykke». Du er hjertelig velkommen. Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler.