Barnekirke

Vi har Barnekirke de tre siste søndagene i måneden kl. 1700-1830. Vi samles først i felles gudstjeneste oppe i hovedsal og går ned til egen samling etter kort tid. Vi har fokus på fellesskap, lek, bibelfortelling, sang og aktiviteter ute og inne. På slutten av samlingen blir det også litt enkel kveldsmat. Barnekirka er i hovedsak for alle barn i alderen 4-12 år. For de som er i alderen 10-13 har vi av og til Tweens samlinger som blir annonsert på Facebook og Instagram. En gang i halvåret har vi Familiefest, der barn og voksne er sammen om gudstjenesten.

 

Datoer for Barnekirka Oktober 2021:

17/10, 24/10 og 31/10

Datoer for Barnekirka November 2021:

14/11 og 21/11 og 28/11

Advendtssamlinger felles for barn og voksne i Desember:

5/11, 12/12* og 19/12.

 

*Konsert med Arvid Pettersen m/team

 

Hjertelig velkommen!