Barnekirke

Vi har Barnekirke hver søndag utenom skoleferiene. Vi samles først i felles gudstjeneste oppe i hovedsal og går ned til egen samling etter kort tid. Vi har fokus på fellesskap, lek, bibelfortelling, sang og aktiviteter ute og inne. På slutten av samlingen blir det også litt enkel kveldsmat. Barnekirka er i hovedsak for alle barn i alderen 4-12 år. For de som er i alderen 10-13 har vi av og til Tweens samlinger som blir annonsert på Facebook og Instagram. En gang i halvåret har vi Familiefest, der barn og voksne er sammen om gudstjenesten.

Hjertelig velkommen!