Åpent “bønnehus”

Publisert: 2. februar 2021


Vi fortsetter med bønn i Evangeliehuset søndag 21. februar fra kl. 11-13. Det blir nattverd, felles bønn og stille bønn hvor man kan bevege seg rundt på ulike bønnestasjoner. Vi vil be for byen vår, for menighetene m.m. Det blir også mulighet for personlig forbønn. På grunn av antallsbegrensning er det mulig å reservere plass. Dette gjøres ved å sende SMS til telefon 98667062.