Søstermisjon

Velkommen til søstermisjon! Hvem? Kvinner interessert i misjon. Hva? Fellesskap, forbønn, fersk misjonsinfo, andakt og kollekt Hvor/Når? Peisestua hver 2. mandag (like uker) fra kl 12 – 14 Noe du […]