Oppdatert om Covid 19

Publisert: 13. mars 2020


Selv om det fortsatt er stort fokus på å hindre og begrense smitte i samfunnet, har styret i Evangeliehuset bestemt at vi fra og med mandag 23. november åpner opp for arrangementer på inntil 50 personer, slik myndighetene har gitt rom for. Det betyr at vi kjører gudstjenester fra og med søndag 29. november, men med påmelding.  Alle våre samlinger vil fortsatt være tilrettelagt i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi vil samtidig oppfordre hverandre til fortsatt å vise hensyn, og gjøre det vi kan for å begrense smittespredning.

Menighetskontoret er åpent for publikum tirsdager og torsdager mellom kl 10 og 14.

 

Med vennlig hilsen

Styre og pastorteam

(oppdatert tirsdag 24 kl 1500)