Gudstjeneste søndag kl 17

Du er så velkommen til gudstjeneste! Inger Moi taler og Team Evang leder oss lovsang. Det blir også barnekirke!

Velkommen til Evangeliehuset

UKE 21
Tirsdag: Kl 9:00 Bønn
Onsdag: kl 11:00 Formiddagstreff
Fredag: Kl 19:00 United
Søndag Kl 17:00 Gudstjeneste med Inger Moi

Kom, bli med i Barnekirka!

Vi samles de tre siste søndagene i måneden kl. 17.00.
Du er velkommen!!

Ung Voksen samling 23.05 kl 1900

Hver 3. mandag samles Ung Voksen gjengen til sosialt fellesskap og gode samtaler.

Søstermisjon

• Kvinner interessert i misjon
• Fellesskap, forbønn, fersk misjonsinfo, kollekt
• Peisestua hver 2. mandag (like uker) kl 12 – 14
Velkommen!
Kontakt: Solveig Tlf 99530485

Bønn

Hver tirsdag kl 0900 samles vi til bønn..

Formiddagstreff

Velkommen til samling i peisestua med sang, musikk og bevertning.
Hver 2.onsdag (ulike uker) kl 1100.

Alpha kurs i Evangeliehuset

Bli med på Alpha kurs torsdager kl 1830 i like uker.

United- ungdomssamling

United er ungdomsarbeidet vårt (13-20 år). Vi møtes hver fredag kl 19.
Vi ønsker å skape en plass hvor vi har det gøy, får gode vennskap og oppdager Jesus sammen.
Du er så velkommen!