Velkommen til Evangeliehuset

www.evangeliehuset.no

Gudstjeneste 24.10. kl 1700

Trond Moi taler. Nattverd. Barnekirke og Tweens

Kom, bli med i Barnekirka!

Vi samles kl 1700 de tre siste søndagene i måneden.
Du er velkommen!!

UKE 42

UKE 42
Mandag 18. kl 1200 Søstermisjon kl 1900 Ung Voksen samling
Tirsdag 19. kl 0900 Bønn
Onsdag 20. kl 1900 Smågrupper
Torsdag 21. kl 1830 Alpha kurs
Fredag 22. kl 1900 United- ungdomssamling
Søndag 24. kl 1700 Gudstjeneste Trond Moi taler. Nattverd. Barnekirke

Søstermisjon - I peisestua mandag i like uker, fra kl 12 – 14

Hvem er vi?
Et fellesskap av alminnelige damer som er interessert i misjon.
Hva gjør vi?
Har med nistepakke, deler tanker og tro og fersk info om misjonsarbeid.
Ber for hverandre og kirka vår. Samler inn penger til arbeid i våre fokus-områder og ber for behovene der.
Interessert? Bare møt opp, eller ring Solveig tlf 995 30 485

Bønn

Hver tirsdag kl 0900 samles vi til bønn.

Alpha kurs i Evangeliehuset

Bli med på Alpha kurs torsdager kl 1830 i partallsuker.

United- ungdomssamling