Drømmen om Norge

Publisert: 6. februar 2023


Hva om Norges historie begynte med en drøm som forutsa at Gud skulle komme til vår nasjon? Og at bønnen om lysets komme er skrevet inn i vårt første lovverk, og at denne profetiske historien er fortalt gjennom vår fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland»?  

Bli med på en spennende og fantastisk reise gjennom vår nasjons historie i ord, toner og bilder. Vi drar tilbake til våre åndelige røtter på øya Selja der alt kan ha startet. Vi vil også se at vi som nasjon ikke ble kristnet med sverd, men at det derimot var lysets komme som brøt mørket over vårt land slik vår fedrelandssalme uttrykker det: «Du (Gud)sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Med dette bakteppet vil vi igjen be om at Guds lys skal strømme over vårt land. 

Arild Stav med flere gir oss en smakebit av noen av vår histories viktigste salmer og sanger.  

Håvard Sand tar oss med gjennom historien ut ifra boken Drømmen om Norge. 

Alv Magnus, som Hans Nielsen Hauge, deler fra hans liv og virke.