Årsmøte utsatt til 27. mai kl 1900

Publisert: 16. mars 2021


Vi håper å kunne gjennomføre vårt årsmøte i Evangeliehuset torsdag 27. mai kl 1900. Da det mest sannsynlig vil være en antallsbegrensning vil påmelding være nødvendig. Påmelding må skje til kontoret senest tirsdag 25.05. kl 14 på:

Mail til post@evangeliehuset.no eller SMS til 400 18 591.

Dagsorden:

-Gjenvalg av styremedlemmer: John Richard Friberg, Marit Westland, Turid M Norli

-Valg av nytt styremedlem: Finn Ødegård

-Regnskap og budsjett

– Informasjon