Årsmøte 25. mars 2021

Publisert: 6. januar 2021


Det blir årsmøte i Evangeliehuset torsdag 25. mars kl 1900. I dette møtet skal det blant annet velges nye styremedlemmer. Menighetens medlemmer har i den forbindelse mulighet til å komme med forslag på kandidater. Dette må sendes skriftlig til styret ved styreleder Jan Tore Christensen senest seks uker før årsmøtet. Det vil si senest torsdag 11. februar. Dagsorden for møtet vil bli gjort kjent senere.